Restaurant Wien, s.r.o.
Drevená 766/1, 924 01 Galanta
IČO: 45 944 393 DIČ: SK2023183811

Zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 26849/T

prevádzka: 925 08 Čierny Brod č. 86.